Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geen trend maar een noodzaak. En daarom wil slidingdoors ervoor zorgen dat het rendeert.
Ook voor u.

Samen gaan we op zoek naar de meerwaarde van MVO voor uw organisatie, uw klanten / stakeholders en de maatschappij. Met uw businessmodel als leidraad brengen we alle MVO-aspecten in kaart en maken we uw inspanningen meetbaar en aantoonbaar.
De resultaten kunt u perfect integreren in uw bedrijfscommunicatie en vormen op termijn
een echt concurrentieel voordeel.

contact Linkedin Profiel Anouk Van de Meulebroecke

+32 479 48 91 31
info@slidingdoors.be

Oprichtster ir. Anouk Van de Meulebroecke
is een ware MVO pionier.

Met strategische adviesopdrachten, duurzaamheidsverslagen en opleidingen voor overheden, bedrijven en sector- organisaties bewijst zij sinds 1999 dat een goede MVO-strategie vruchten afwerpt!